Børn & Unge Og stress

Børn og unge påvirkes i den grad også af stress, ligesom voksne.

Vi er alle vidner til et voksende antal af børn og unge, som lever en dagligdag med stress symptomer, angst, depression, lavt selvværd, dårlig søvn, nedsat koncentrationsevne -og  i det hele taget mental og følelsesmæssig mistrivsel.

Stress skader vores hjerne og det gør det i den grad også hos børn og unge.

Udskillelsen af stress hormoner har en direkte skadelig effekt på vore evne til at lære nyt, koncentrere os, tænke kreativt og præstere mentalt.

Børn og unge i dag har i den grad et stort behov for også at lære hvordan vi passer bedre på både vores hjerne og krop, for at leve et sundt og godt liv: Fysisk, følelsesmæssigt & mentalt.

Hvilke faktorer kan stresse børn og unge:

• For stort pres fra deres omgivelser ift. forventninger om deres intellektuelle/ mentale ydeevne, dette kan være både i hjemmet og i skolen.

• Ikke nok fritid, dvs. en overfyldt kalender med SKAL opgaver.

• At ”klare” sig ”dårligt” i skolen/ på uddannelsen.

• Manglende støtte og opbakning fra omsorgspersoner og pædagoger/lærere i skolen.

• Mobning og uløste sociale konflikter i deres omgangskreds.

• For høje forventninger til sig selv, fagligt og personligt (påklædning og udseende).

• For meget skærmtid (computerspil, sociale medier, TV-mm)

• For lidt bevægelse & udendørs aktivitet og tid til leg og afslapning.

• Kriser i hjemmet, enten i form af uløste konflikter med familiemedlemmer, eller i form af forældre som er skilt eller skændes meget.

• At have 2 sæt forældre hvor barnet/ den unge skal navigere imellem 2 hjem og forskellige familie.

Mindfulness og Yoga undervisning kan hjælpe børn og unge til at håndtere stress og følelser mere hensigtsmæssigt.

Det kan lære børn og unge at få mere ro indvendigt (følelsesmæssigt og mentalt) – og det kan styrke dem i at blive bedre til at forstå sig selv og andre og prioritere egne behov.

Stressede børn og unge har en nedsat indlæringsevne og ofte en nedsat livskvalitet.

Mindfulness og Yoga er blevet en integreret del af undervisningen i mange andre lande og byder på rigtig gode resultater for børn og unge, både ift. deres sociale relationer, mentale ydeevne og koncentrationsevne. – og et forbedret forhold til sig selv.

Kontakt mig meget gerne, hvis jeres institution ønsker et forløb med Yoga & Mindfulness – og hvis jeres institution ønsker undervisning og redskaber til at implementere dette i dagligdagen.