Mindfulness & Stress

Mindfulness praksis i dagligdagen er et meget brugbart og værdifuldt redskab, for at kunne forebygge og håndtere stress og stress symptomer.  

Langvarig stress er meget skadeligt for både os selv og vores nære omgivelser, både fysisk, følelsesmæssigt og mentalt.   Mange mennesker idag har behov for brugbare redskaber i dagligdagen, til at håndtere stress og stress symptomer, for at kunne få et meningsfyldt liv, med overskud til glæden.  

At finde glæde i dagligdagen er et undervurderet faktum i forhold til både fysisk og psykisk sundhed i livet.  

Glæden ved livet, er en kæmpe drivkraft til det gode liv og til at føle både fysisk og psykisk balance og stabilitet i dagligdagen.   Stress tapper os for vores gode livsenergi og gør os unødigt følelsesmæssige sårbare og ustabile.  

At lære at praktisere mindfulness kan hjælpe os til at finde mere fred og retning i vores liv. Mindfulness kan hjælpe os til at finde mere glæde og tilfredshed i alle områder af vores liv.  

Det kan hjælpe os til at forstå os selv bedre og håndtere svære følelser på en mere opmærksom og hensigtsmæssig måde.   Mindfulness undervisning kan hjælpe os til at blive mere konstruktive og mindre følelsesmæssigt reaktive.  

En daglig praksis med mindfulness kan hjælpe os til at prioritere en større egenomsorg og selvforståelse.   Alle disse elementer er meget vigtige for at forstå stress og for at lære at håndtere stress.

Langvarig stress er meget opslidende og skadeligt for både os selv og vores nære omgivelser, både fysisk og psykisk.  

Mindfulness praksis styrker vores emotionelle immunforsvar og giver os en dybere indsigt i os selv og de ønsker vi har for livet.

En Meditativ snak om stress

Lyt til denne meditative snak om det stressede menneske