Mindful Meditation

Det dybe og bevidste åndedræt

Mindful Meditation

Ro og indre stilhed

Mindful Meditation

Forbind dig med hele din krop og nuèt

Er der forskel på Mindfulness og Meditation?

På en måde - ja - og på en måde nej. - da begge former indeholder fordybelse.

Både mindfulness og meditation handler om, at vi bliver mere bevidst tilstede i vores liv og i os selv.

Mindfulness handler om at finde ind til det opmærksomme fokus i nuèt, hvor vi kan blive fuldt ud og bevidst tilstede i vores handlinger, men specielt også i vores krop, åndedræt, følelser og ikke mindst i vores tankeverden.

Vi retter vores opmærksomhed på nuèt og det der netop er tilstede i vores liv lige nu.

Mindfulness handler også om, at vi kan genfinde vores indre ro, stilhed, glæde og kærlighed. Mindfulness er en omsorgsfuld opmærksom tilstedeværelse på det nuværende øjeblik. Derfor indeholder mindfulness også et meditativt element.

Mindfulness praksis indeholder også meditation.

Men der ligger nu alligevel en lille forskel imellem netop:

Mindfulness meditation og Meditation.

Denne lille forskel består i at, vi i mindfulness er opmærksomme på det der er. Vi forholder os roligt og observerende og meget vigtigt - ikke dømmende -overfor det nuværende øjeblik. Dette inkluderer: Kropslige fornemmelser, vores følelser, vores tanker - og det vores tanker er eller fortæller os.

Dette er vores hovedfokus i mindfulness meditation, men også i vores daglige liv. Den mere "rene form for meditation" består lidt mere af, at skabe fuldstæning og komplet indre stilhed, der hvor vi kan nå en meget dyb bevidsthedsmæssig/ meditativ tilstand i vores sind og i hele vores væsen.

Måske kan denne lille forskel virke ubetydelig, men det er alligevel af betydning at kende forskellen lidt.

Meditationerne på denne side, har jeg hoved sagligt skabt som Mindfulness meditationer.