Yoga Nidra

Yoga Nidra er en nyere Yoga form i DK, som udelukkende beskæftiger sig med det transformerende meditative aspekt af Yogaen. 

I Yoga Nidra er der kun 1 asana - yoga stilling - og det er shavasana- hvilestillingen - dvs - du ligger på en yogamåtte på gulvet eller i din seng.

Yoga Nidra betyder " Den yogiske søvn" og nej du skal ikke sove, helst ikke nemlig - men den yogiske søvn er en dyb form for meditativ tilstand, hvor du vil opeve, at dit sind (tankeverden) - falder helt til ro, der hvor du ikke længere forbinder dig med dine tanker.

Yoga Nidra er en guidet process- hvor du guides ind i denne meditative tilstand, gennem en dybdegående kropscanningsprocess og senere gennem visualiseringer.

Dette er en process hvor du trækker dine sanser helt tilbage fra den fysiske væren i verden og oplever indre stilhed og ro.

Du forbinder dig fuldt ud med dit åndedræt og tilstedeværelse i nuet.

Din krop guides til total afslapning i det fysiske, emotionelle og mentale. Du vil opleve en klar bevidsthedstilstand i en dybt afslappet krop. 

Yoga Nidra hjælper dig netop til at genfinde din indre ro og stilhed.

Fordele ved Yoga Nidra:

Virker meget positivt ved Stress, angst, depressions og søvn problematikker  Hjælper dig til at bevæge dig fra en ydrestyret måde at være i verden på til en mere indrestyret måde. Virker dybt berolignede Hjælper dig til at nå til en dyb meditativ tilstand, gennem konstant guidening og visualisering. Hjælper til at "genstarte" og oplade både krop og dit sind.

Du vil kunne arbejde på et dybere plan med følelsesmæssige og mentale tilstande, gennem en dybere selvbevidsthed og bedre kontakt til dit højere selv.

Hvordan: I Yogaen arbejder vi med de 5 Koshas- også beskrevet som de 5 lag i vores krop.

Yogaen rummer netop den indsigt, at vi ikke kun består af en fysisk krop, men af flere lag af "kroppe":

Vores fysiske krop hvor vi sanser den ydre verden Den æteriske krop eller energikroppen, som består af universel livsenergi, beskrevet som vores aura, chakra og meridianbaner.

Den emotionelle krop - dvs vores følelseliv

Den mentale krop - vores tanker

Vores spirituelle bevidsthed, vores højere selv.  

I en Yoga Nidra session transenderes alle disse lag, hvor du gennem guidening bevæger dig igennem alle lag bevidtshedsmæssigt og når tilsidst til en tilstand af ren væren.

At nå en tilstand af ren væren vil sige, at vi for en stund fuldstændig kan slippe vores identifikation med vores ydre fysiske væren og med vores mentale og følelsesmæssige formationer ( Vores ego).

I denne tilstand er det muligt at erfare, at vi alle indeholder negative følelsesmæssige og mentale mønstre som vi gentager i vores dagligdag og som kan forhindre os i at leve et liv med glæde og tilfredshed.

At arbejde med sin kropslige, følelsesmæssige, mentale og spirituelle bevidsthed igennem mediation, der hvor vi slipper vores dagsbevidsthed, kan have en meget stor terapeutisk virkning i vores liv.

Det kan hjælpe os til at slippe mønstre med anspændthed, angst, vrede, sorg mm.

I Yoga Nidraen arbejdes der også med en Sankalpa, som er en intention. Vi kan ved at sætte en bevidst intention i denne meditative tilstand, arbejde på et dybere plan med at transformere eller ændre tilstande i vores liv.

Dette kan være små ting, som vi ønsker at ændre ved os selv, eller det kan være større livstemaer. At arbejde bevidst med en intention udfra netop en meditativ bevidsthedstilstand, vil sige at vi arbejder med dette på et dybere sjæleligt plan. Dvs, at vi ikke kun arbejder med intentionen på et fysisk niveau, men udfra en dybere bevidsthed i vores indre.

Intention kan også gives som en affirmation af instruktøren, udfra et specielt tema der arbejdes med i Yoga Nidra sessionen

Yoga Nidra er netop muligheden for at få kontakt med dit sande indre væsen, ved at slippe din fysiske tilstedeværelse for en stund.

Det at "lytte"til vores indre behov, stemme, intuition -  kræver envnen til at stilne vores sind, vores følelser og krop. Vi kan ikke lytte rigtigt, når vi har et sind der pludre løs om sårethed fra fortiden og bekymringer for fremtiden.

Vi lærer at stilne os indvendigt og være tilstede med det der lige netop nu- i nuet.

Dette kan have meget stor gavn for dit nervesystem, dit søvnmønster, din følelsesmæssige tilstand og din forbindelse til dit højere selv - dvs din sandhed.

En yoga Nidra session kan vare fra 20 - 60 min. Se mere under Online Nidra:

Yoga Nidra - Din indre sol

Dette er en lille prøve på Yoga Nidra til dig