Yoga er en bevægelsesform, som er praktiseret i flere tusind år og stammer fra Indien.

Ordet Yoga betyder at forene, hvilket er det oprindelige "formål" med denne praksis,-  at forene krop, følelserne og det mentale.

Yoga er som sådan ikke religiøst, men stammer jo fra den hinduistiske tradition, og netop derfor har Yoga også en spirituel kerne, som kan hjælpe os til at forbinde os med noget dybere i os selv, end blot hverdags travlhed og grublerier.

Meget Yoga har også erhvervet udtryk fra den buddhistiske/taoistiske tradition som: Qi (livsenergi) og Yin og Yang princippet.- Disse traditioner blandes i dag lidt sammen og skal forstås som del af Yoga praksis.

Qi er vores livsenergi og denne kaldes også for Prana oprindelidt fra den indiske Yoga tradition.

I alle Yoga positioner (asanas) - benyttes det bevidste og dybere åndedræt, til at tilføre kroppen mere livsenergi: Prana eller Qi.

Åndedrættet kan man betegne som bindeleddet og fokus punktet i Yoga praksis og det hjælper os til at fokusere på vores krop og kropslige fornemmelser. Åndedrættet hjælper os til at give vores bevidsthed et nærværende fokus, hvor vi kan slippe den mentale støj i vores tankeverden og blive mere tilstedeværende overfor vores krop, følelser, tanker og overfor nuèt.

Oprindeligt er Yoga en meditativ praksis, hvor hovedfokus netop lå på, at opnå en bevidst og observerende tilstedeværelse i nuèt ( Det er hvad vi idag betegner som Mindfulness)

Yogaen bliver dog ofte udelukkende forbundet med de kropslige øvelser, som både styrker og smidiggør kroppen.

Men Yoga praksis er mere end blot de fysiske øvelser. 

Yogaen giver os nemlig en mulighed for at "vende hjem til os selv" og være mere bevidst tilstede overfor både kroppen, følelserne og sindet - (vores tankeverden).

Yogaen kan hjælpe os til at drage mere omsorg for disse 3 aspekter og Yogaen kan hjælpe os til at forbinde os mere med stilheden.

Det samfund vi lever i - idag- er et støjende samfund, fyldt med både fysisk og mental støj. Vores liv er fyldt med krav og præstationer og det er sjældent, at vi giver os selv lov til og mulighed for blot at være tilstede i nuèt som det er. Der hvor vi accepeterer nuèt og hviler i os selv og livet.

Vi er næsten altid på farten og videre til det næste projekt i vores liv og vi stiller høje krav til os selv og måske til livet.

Derfor lever mange med et meget stresset nervesystem, måske endda uden at være bevidst om dette.

Yoga og Mindfulness kan hjælpe os til, at aktivere vores afslapningsrespons og berolige vores nervesystem.

Øvelserne (asanas) i Yoga praksis udføres netop i mindful tilstedeværelse overfor både vores krop, vores åndedræt og vores sind (tankeverden).

Yoga og Mindfulness praksis er derfor fantastiske redskaber til, at forebygge og afhjælpe stress tilstande og stress symptomer (fysiske, psykiske og mentale).

Dette hos både børn, unge og voksne.

Læs meget gerne mere her på min hjemmeside, om både stress og Mindfulness prakis.

Kontakt mig gerne for mere interesse :-)