Mindfulness

Mindfulness er idag et ofte benyttet begreb og  handler om vores evne til at være nærværende tilstede i livet. 

Mindfulness er i vores verden blevet så populært, fordi mange mennesker lever et liv uden nærvær i dagligdagen.

Dette indebærer både nærværet overfor os selv og vores krop, men også nærværet overfor for vores omgivelser. Dette fører ofte til en belastning af vores nervesystem og skaber rigtig mange både fysiske og psykiske ubalancer for  både børn og voksne.

En Mindfulness  praksis i dagligdagen kan hjælpe dig til at blive et mere nærværende menneske både overfor dig selv, din krop, dine følelser- og dit sind, men også overfor din omverden: din familie, venner og dit arbejde.

Når vi lærer at leve mere mindfuldt bliver vi mere opmærksomme på at kunne give os selv og vores nærmeste mere omsorg. Mindfulness handler nemlig om hele vores måde at være i verden på overfor os selv og andre mennesker.

Vi støder ofte på det gavnlige element af denne praksis i forhold til vores psykiske velvære, hvor mindfulness undervisning benyttes til at afhjælpe psykiske og mentale ubalancer som:

Stress, angst, aggressivitet, vrede, søvnløshed, tankemylder, indre uro mm.

Det vil sige at mange begynder at praktisere mindfulness for at afhjælpe negative psykiske og mentale ubalancer i deres liv. Det er efterhånden et veldokumenteret faktum at denne praksis har en rigtig god virkning på netop psykiske ubalancer og stresstilstande.

Vi støder knap så ofte på hvad mindfulness praksis også kan have af positiv betydning for vores fysiske sundhed. - Men i denne praksis betragtes disse 3 enheder som sammenhængende og dermed uadskillelige.

Det vil sige at vores fysiske, psykiske og mentale tilstand skal betragtes med et sammenhængende fokus. Når der er ubalance i en af disse enheder påvirker det de 2 andre enheder.

Det vil sige at mindfulness praksis altid tilgodeser og betragter det hele menneske ud fra en grundtanke om at det fysiske, psykiske og mentale er indbyrdes forbundet. Vores fysiske sundhed og balance kan ikke adskilles fra vores mentale og psykiske sundhed.    

Mindfulness praksis handler meget kort fortalt om 3 elementer nemlig:

Opmærksom tilstedeværelse  

Fordomsfri adfærd

At leve i nuèt

Igennem disse 3 fokuspunkter kan vi praktisere en opmærksom attitude, både overfor os selv og vores omgivelser.

At leve opmærksomt i nuèt igennem en mindful adfærd handler specielt meget om at blive opmærksomme omkring vores mentale og følelsesmæssige tilstand, -  hvordan denne tilstand kan påvirke hele vores væsen og vores omgivelser energimæssigt.

Kender du til det at have et “butterflie mind”? Det vil sige en følelse af at dit sind opfører sig som en sommerfugl, der konstant basker rundt, uden at finde ro og retning. Dette aspekt af vores tænkning er en stor del af mange menneskers hverdag og opstår når vi ikke har pauser i livet. Det er meget ofte del af en lidt for travl og stresset hverdag.

Når du begynder at blive opmærksom på denne mentale tilstand vil du opdage, at stort set hele din mentale tilstand i hverdagen enten befinder sig i fortiden eller i fremtiden.

Når du mentalt befinder dig i denne tanke tilstand betyder det at du tankemæssigt bruger din energi på at bekymre dig om hvad der kan/skal ske i fremtiden, eller du genoplever fortiden i forhold til ting som måske er gået galt, eller ikke lige gået som du havde ønsket. måske genoplever du episoder med ting der er blevet sagt, som har såret dig eller måske endda traumatiske hændelser.

Når du mentalt er til stede i dette butterfly mind, betyder det også at du ikke er til stede i nuèt. Du mister gang på gang nuèt og opmærksomheden på det der netop er tilstede i dit liv lige netop nu. Du bruger din dyrebare energi på enten at frygte fremtiden eller bekymre dig om fortiden. I denne tilstand kan vi ikke være bevidst tilstede overfor hverken vores egen velbefindende eller andres velbefindende.

Når vi lære at blive opmærksomt tilstede i nuèt - ja så lærer vi faktisk også det herlige element at det kan lade sig gøre at blive energimæssigt et med det vi foretager os.

Når vi kan være et med det vi er i lige nu, om det er et måltid, en samtale, en opvask eller en gå tur, ja så kan vi faktisk formå, at finde en meget større glæde og lykke i nuèt - i det som udspiller sig lige netop nu. Fordi vi ikke bruger mental og følelsesmæssig energi på at være alle mulige andre steder- hverken i fortiden eller i fremtiden. Altså meget kort sagt, så er vi fuldt ud tilstede i vores liv, når vi formår at være tilstede i nuèt. 

Vores liv er nemlig lige her og nu, vores energi er til stede lige her og nu.   Dit sind er faktisk en stor energi generator.

Derfor, når du bruger meget af din daglige energi på negative forventning til fremtiden og måske endda negative og sårede tanker i forhold til din fortid, ja så “stjæler” sindet rigtig meget af din gode energi, der skulle holde dig sund og i balance, den gode energi som du skal bruge i din hverdag til de meningsfulde aktiviteter og samværsformer som har betydning for dit daglige velvære og dit liv.

Mindfulness praksis stammer fra den Buddhistiske lære og tradition. Mindfulness har ikke et religiøst tilhørsforhold og praktiseres på tværs af alle verdens religioner og "ikke" religioner.